Partners van het GEPATAR project

Laboratorium van Monumenten
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium


Website

Belgische Geologische Dienst
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen


Website

Signal and Image Centre
Koninklijke Militaire School


Website

Building Materials and Building Technology
Katholieke Universiteit Leuven


Website