Disclaimer

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de getoonde gegevens en kaarten het resultaat zijn van analytische en numerieke modellen en algoritmen die gebaseerd zijn op beschikbare gegevens, de huidige wetenschappelijke kennis, statistische analyse en intrinsieke vereenvoudigingen. Zij zijn er vooral op gericht om een eerste beeld te geven van de situatie in de bestudeerde gebieden. In situ analyse door experts in geotechnisch en structureel gedrag is nodig om deze initiƫle gegevens te analyseren en te valideren. De partners van het GEPATAR-consortium, individueel of collectief, kunnen daarom in geen geval de juistheid, verkoopbaarheid of toepasbaarheid van de gegevens voor een bepaald doel garanderen of verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, verkoopbaarheid of toepasbaarheid ervan. De gebruiker erkent dat de gegevens en kaarten worden verstrekt zonder enige vorm van garantie.

De getoonde informatie moet worden geĆÆnterpreteerd door personen met kennis en vaardigheden in de specifieke gebieden, zoals bijvoorbeeld ingenieurs, architecten, geologen, enz. De partners van het GEPATAR-consortium kunnen op geen enkele wijze, individueel of collectief, aansprakelijk worden gesteld voor enige interpretatie van de informatie, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, structurele, geotechnische, geologische interpretaties die in welke vorm of met welk middel dan ook zijn afgeleid van de gegevens en kaarten. Ze kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die de Gebruiker of derden lijden als gevolg van (i) de verdere verwerking van de gegevens en kaarten; of (ii) de interpretatie en/of het gebruik ervan door de Gebruiker of derden.

Gecumuleerde absolute verplaatsing tussen 1992 en 2018 (millimeters).
Gecumuleerde relatieve verplaatsing tussen 1992 en 2018 (millimeters).
Waargenomen grondverplaatsing (millimeters per jaar).

Achtergrond

Grondverplaatsing

Structureel Patrimonium

Link naar het gebouw

Legend